वकिल. अरब वकिल अनलाइन.


तलब ज्याला मा साउदी अरब र यसको कटौती नियम - साउदी प्रवासी


कर्मचारीहरु कठिन काम हरेक पेशा किनभने ज्याला (तलब) उत्तरार्द्ध मामला मा

कर्मचारी दिइएको हुन सक्छ भन्दा बढी तीन चौथाई को आफ्नो वेतन.