वकिल. अरब वकिल अनलाइन.


पूर्व कानून संस्था को विकास को लागि अरब कानूनी व्यवसायी


एक सरल तरिका मा

कानूनी व्यवसायी पनि आवश्यक सीप हासिल उदाहरणका लागि: को क्षमता महत्वपूर्ण सोचाइआत्म-नियम. समय व्यवस्थापन र अन्य थुप्रै कौशल छ । मार्फत प्रणाली को विश्लेषण - जो उहाँलाई राखे को रूपरेखा भित्र न्याय संग द्वारा तथ्य. पालन गर्न प्रक्रियागत र विवरण को कानूनी रिपोर्ट । यसरी. उहाँले मा काम गर्न यो रूपरेखा र इन्कार सामना गर्न व्यवस्था. माध्यम बाहेक यो । त्यसैले पूर्व कानून संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको एक नयाँ प्रणाली को कानूनी शिक्षा मा आधारित को व्यावहारिक र सैद्धांतिक अध्ययन मा. एक इलेक्ट्रनिक सिस्टम संग प्रदान आधुनिक कानूनी अनुसन्धान उपकरण. आधारित लिङ्क पाठ्यक्रम को संकाय गर्न न्यायिक शास्त्र जारी गरेर सर्वोच्च अदालतमा हामी तयार न्याय द्वारा जारी मा उल्लेख यसको कारण एक सन्दर्भ व्यवस्था विद्यार्थीलाई विश्लेषण न्याय संकेत रूपमा - र जब उहाँले समाप्त भएको छ - उहाँले तयारी बारे अनुसन्धान व्यवस्था छ । प्रयोग साबित भएको छ निम्न.