वकिल. अरब वकिल अनलाइन.


मजा छुट्टी - प्रकारको हुन वकिल दिन


वकिल गरिएको छ

तिनीहरूले प्राप्त हुन सक्छ खराबतर तिनीहरूले आवश्यक छन् गर्न को समाज र न्याय प्रणाली छ । अनौपचारिक छुट्टी द्वारा सिर्जना गरिएको थियो स्टीव ह्यूजेस. एक अमेरिकी संचार विशेषज्ञ रूपमा राष्ट्रिय प्रकारको हुन वकिल दिन मा. हुन प्रकारको वकिल दिन. पनि रूपमा ज्ञात अन्तर्राष्ट्रिय प्रकारको हुन वकिल दिन. मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दयालु ती सबै अभ्यास गर्ने व्यवस्था र पक्का कानूनी सिस्टम मा एक देश काम द्वितीय सजिलै । तापनि कानूनी पेशा को एक छ. सबैभन्दा पुरानो व्यवसाय को इतिहास मा मानवजातिको. एक विषय को मजाक र देखेको छ रूपमा एक आवश्यक दुष्ट द्वारा सार्वजनिक यस कारण घृणा तिर वकिल देखि पलाउँछ एक सामान्य धारणा सबै वकील चार्ज अधिक भन्दा देखि आफ्नो ग्राहकहरु र गर्न इच्छुक छन् दुरुपयोग कानूनी सिस्टम मा क्रम प्राप्त गर्न र न्याय मा आफ्नो ग्राहक पक्षमा छ । हुन प्रकारको वकिल दिन प्रयास गर्न. यो मिथक र बिउँताउनुहुन्छ बारे जानकारी. रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका वकिल राख्नु कि सुनिश्चित मा एक समाज कार्यहरु द्वितीय सजिलै । अनौपचारिक छुट्टी स्वीकार्छन् भन्ने सबैले अनुहार एक जबकि मा एक पटक र अस्वीकार को भाग हो मानव अनुभव छ ।.